Informatieplicht energiebesparing


Energie besparingsverplichting en de informatieverplichting

De overheid verplicht instellingen en bedrijven om alle energiebesparende maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen, uit te voeren. Dit heet de energiebesparingsverplichting. Deze verplichting staat los van hoe energie wordt opgewekt. Het gaat hierbij om bedrijven en instellingen die vallen onder de categorie middelgrote energie verbruiker en grootverbruiker:

  • Middelgrote energieverbruik: elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een jaarlijks verbruik van aardgasequivalenten van 25.000 m3 tot 75.000 m3.
  • Grootverbruikers van energie: elektriciteitsverbruik van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3.

Uitgezonderd zijn glastuinbouw, ETS-ondernemingen, Type C inrichtingen, MJA3 bedrijven en de klein verbruikers (zie hier voor uitgebreide informatie over uitzonderingen)

Als u onder de middelgrote of grootverbruikers valt, bent u verplicht bij RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen en welke u gaat nemen. Het gaat om maatregelen uit de lijst van erkende maatregelen energiebesparing. Informatie over deze lijst vindt u hier. U kunt via de wet-checker van RVO controleren of u onder de energiebesparingverplichting valt.Advies en begeleiding

Foodcell begeleidt u bij het voldoen aan uw rapportage verplichting richting RVO. Elke vier jaar moet u aan deze informatie verplichting voor energiebesparing voldoen. Uw gemeente controleert de inhoud van uw rapportages en de voortgang van het nemen van de door u gekozen maatregelen. Om zeker te weten dat u aan alle verplichtingen voldoet kunnen wij u begeleiden bij het opstellen van uw rapportages, het aanvragen van relevante subsidies en fiscale voordelen en adviseren bij controles.Subsidie voor energiebesparing

Veel van de maatregelen die u verplicht bent te nemen vanuit uw energie besparingsverlichting vallen onder een of meerdere subsidie regelingen. Foodcell begeleidt u bij uw rapportage verplichting en geeft strategisch advies over welke regelingen voor uw onderneming het beste passen. Hierdoor kunt u de financiële druk op uw organisatie verminderen en maximaal rendement halen uit alle fiscale regelingen en subsidies die er zijn.

Energie subsidies die u hiervoor kunt inzetten zijn EIA, MIA/VAMIL, marktintroductie energie innovaties, SDE+, ISDE. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie geven wij u maatwerk advies en passende begeleiding bij het aanvragen van de diverse subsidie regelingen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op via 040 - 7872817.Geïnteresseerd?

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan

Contact

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn, neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak via nummer 040-7872817 of middels 

Bedrijfsgegevens
Foodcell
KvK nummer 72495146

Adres:
Mackaylaan 30
5631NL Eindhoven


© Foodcell - Website: Van Dongen Design