Agro Food


Agro Food

Voor ondernemers in de Agro Food zoals agrarische MKB bedrijven en voedingsindustrie bestaan er diverse subsidie mogelijkheden om project- of investeringskosten te beperken. Belangrijk vragen hierbij zijn:

 • Gaat u ontwikkelen of investeren en doet u dit alleen of samen met een of meer partners?
 • Waar bestaan uw project- of investeringsactiviteiten uit?
 • Wat is uw financiële behoefte en van welke regelingen maakt u eventueel al gebruik?

Omdat elk bedrijf anders is, is ons advies altijd maatwerk passend bij uw specifieke project en situatie.

Binnen ons netwerk brengen wij ondernemers en bedrijven met elkaar in contact en zoeken we continue naar kansen en mogelijkheden voor ondernemers.

S3Food subsidie

De subsidie regeling S3Food biedt mogelijkheden voor MKB voedselbedrijven die willen moderniseren en digitaliseren. Het programma richt zich op de toepassing van slimme technologieën (zoals sensoren) voor kwaliteitscontroles, voor een veiligere voedselproductie en voor het tegengaan van verspilling.

De eerste voucher ronde is inmiddels open gesteld voor onder andere een haalbaarheidsonderzoek en innovatieproject. Neem contact op met de adviseurs van Foodcell voor meer informatie.

POP3 Plattelandsontwikkeling

De subsidie regeling POP3 is de Nederlandse versie van het Europese plattelands subsidie programma. Het doel is het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Hierbij zijn de vijf belangrijkste thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht binnen agro
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Elke provincie bepaalt zelf op welke thema’s de nadruk komt te liggen bij elke subsidieronde. Foodcell kan u adviseren over uw lokale regelingen.

Voorbeeld subsidies POP3 programma

Een greep uit de subsidieregelingen die onder POP3 vallen:

 1. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen
 2. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 3. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties
 4. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP)

Wij kunnen u informeren over de actuele subsidiemogelijkheden en u begeleiden bij uw aanvragen om tot een succesvolle aanvraag te komen. 

MIT voor Agro Food

De MIT regeling (MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert innovatie bij MKB'ers binnen de topsector Agri & Food. Het gaat om de volgende subsidiemogelijkheden:

 • Haalbaarheidsproject
 • Kennisvoucher
 • R&D samenwerkingsproject
 • Innovatiemakelaar
 • Netwerkactiviteiten

Ook cross-overs tussen de verschillende topsectoren zoals Agri&food en Hightech systemen en materialen kunnen gebruik maken van de MIT subsidieregeling.

Advies en begeleiding

Door kleine regionale verschillen tussen de regeling is het belangrijk bij het aanvragen de regionale verschillen tussen regelingen met elkaar op een lijn te brengen. De adviseurs van Foodcell hebben ervaring bij het aanvragen van MIT subsidies over de verschillende regio’s heen. 

MEI en EHG

De regeling Marktintroductie Energie Innovatie (MEI) is bedoelt voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden hiervan die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan:

 • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

De EHG (Energie-efficientie en Herniewbare Energie Glastuinbouw) is voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden hiervan die energiebesparende maatregelen nemen. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparatuur.

Economie en innovatie voor Agro food - regionale subsidie

Agro Food MKB-ers met innovatieve ideeën om de agrifood sector en het ecosysteem in Noordoost-Brabant te versterken, kunnen gebruik maken van deze regeling. Het kan hier gaan om een samenwerkingsverband of een eigen project. 

De economie en innovatie regeling kent meerdere rondes per jaar. Neem contact op met de adviseurs van Foodcell voor meer informatie over uw mogelijkheden. 

Geïnteresseerd?

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan

Contact

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn, neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak via nummer 040-7872817 of middels 

Bedrijfsgegevens
Foodcell
KvK nummer 72495146

Adres:
Mackaylaan 30
5631NL Eindhoven


© Foodcell - Website: Van Dongen Design