Energie en duurzaamheid


Energie en duurzaamheid

Voor ondernemers die investeren in energiebesparing, energieopwekking of duurzaamheid bestaan er diverse subsidie mogelijkheden om project- of investeringskosten te beperken. Belangrijk vragen hierbij zijn:

  • Gaat het om een investering of ontwikkelt u zelf een energie innovatie?
  • Waar bestaat de investering of innovatie uit?
  • Wat is uw financiële behoefte en van welke regelingen maakt u eventueel al gebruik?

Omdat elk bedrijf anders is, is ons advies altijd maatwerk passend bij uw specifieke project en situatie.

Binnen ons netwerk brengen wij ondernemers en bedrijven met elkaar in contact en zoeken we continue naar kansen en mogelijkheden voor ondernemers.

Energiebesparing informatieplicht

Groot en middelgrote energieverbruikers moeten alle energiebesparende maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen, uitvoeren en rapporteren. Dit heet de energiebesparings informatieverplichting en staat staat los van hoe energie wordt opgewekt.

  • Middelgroot energieverbruik: elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een jaarlijks verbruik van aardgasequivalenten van 25.000 m3 tot 75.000 m3.
  • Grootverbruiker: elektriciteitsverbruik van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3.

Uitgezonderd zijn glastuinbouw, ETS-ondernemingen, Type C inrichtingen, MJA3 bedrijven en de klein verbruikers (zie hier voor uitgebreide informatie over uitzonderingen)

De adviseurs van Foodcell kunnen u begeleiden bij uw meldingsplicht en het aanvragen van alle relevante energiesubsidies wanneer u gaat investeren. Meer informatie vind u hier.

EIA

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoelt voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie. Deze regeling levert u een fiscaal voordeel op van gemiddeld 11%. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de investering op de Energielijst 2019 staan, of als maatwerk oplossing een forse energiebeperking opleveren.

Als ondernemer bent u verplicht energie besparende maatregel te treffen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Met de EIA kunt de kosten voor deze investeringen enigszins beperking. De adviseurs van Foodcell kunnen u begeleiden bij het aanvragen van dit fiscale voordeel, eventueel samen met het indienen van uw energie besparingsverplichting.

MIA/Vamil

De MIA en Vamil regelingen (Milieu investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu investeringen) geven ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken recht op een fiscaal voordeel. Voorwaarde is dat de techniek waar u in investeert op de Milieulijst vermeld staat. In 2020 is er 10 miljoen extra beschikbaar om investeringen in een cicurlaire economie (demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw).

  • MIA geeft u een maximale investeringsaftrek van 36% van het investeringsbedrag, bovenop uw normale investeringsaftrek.
  • Vamil geeft u het recht om 75% van de investeringskosten af te schrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert zo een liquiditeit- en rentevoordeel op.

De adviseurs van Foodcell kunnen u begeleiden bij het aanvragen van dit fiscale voordeel.

MEI en EHG

De regeling Marktintroductie Energie Innovatie (MEI) is bedoelt voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

De subsidie is bedoelt voor kosten die u heeft gemaakt voor:

  • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
  • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
  • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

De EHG (Energie-efficientie en Herniewbare Energie Glastuinbouw) is een subsidie bedoelt voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die energiebesparende maatregelen nemen. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparatuur.

SDE+

De SDE+ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is bedoeld voor industrie en (non-profit) instellingen, die hernieuwbare energie willen gaan produceren, zoals zonnepanelen of een windmolen. U kunt subsidie aanvragen voor energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa. De SDE subsidie geeft u een vergoeding per kWh.

De SDE regeling werkt met meerdere subsidie rondes per jaar en een MSK toetsing (Milieusteun kader) is onderdeel van de selectieprocedure.

Vanaf 2020 wordt deze regeling verder uitgebreid en heet dan SDE++. De nieuwe doelstelling is het stimuleren van duurzame energie en CO2-reducerende technieken door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden.

Als u gebruikt maakt van de SDE kunt u geen gebruik meer maken van de ISDE, EIA en postcoderoosregeling. De adviseurs van Foodcell kunnen u adviseren over wat voor u de meest rendabele subsidie opties zijn.

ISDE

De ISDE (Investerings Subsidie Duurzame Energie) is bedoelt voor de zakelijke markt en particulieren die investeren in zonneboilers en warmtepompen. De ISDE subsidie is niet alleen bedoelt voor bedrijven maar ook voor verenigingen, VVE's, overheden etc. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw investering in de apparatenlijst vermeld staan. Daar staat ook precies vermeld hoe hoog het subsidie bedrag is. Per 2020 is de regeling aangepast, neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

IDSE subsidie kan heel het jaar door aangevraagd worden.

Topsector Energie-Innovatie

De subsidies uit de topsector Energie-Innovatie zijn bedoelt voor innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Er zijn gedurende het jaar verschillende tenders op verschillende energie gebieden. 

De adviseurs van Foodcell kunnen u adviseren over de actuele mogelijkheden voor uw bedrijf.

Geïnteresseerd?

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan

Contact

Nieuwsgierig geworden of toch nog aan het twijfelen? Maak een (online) afspraak. Dat is snel geregeld, vrijblijvend en u weet gelijk of het past of niet.

U kunt ons bereiken op nummer 040-7872817 of via email adres

Bedrijfsgegevens
Foodcell ®
KvK nummer 72495146

Adres:
Mackaylaan 30
5631NL Eindhoven


Eerste Hulp Bij Subsidie-administratie

Vraag nu een gratis online-consult Eerste Hulp Bij Subsidie-administratie aan bij onze ervaren adviseurs. Ook als u nu nog geen klant bent.

favicon Praktische tips voor elke ondernemer
favicon Gratis download van ons format voor uren administratie
favicon Maandelijkse update over subsidie kansen en administratie

Twijfel niet langer! Tientallen ondernemers die opzien tegen hun subsidie administratie hebben we hiermee al vooruit geholpen.

© Foodcell Subsidie Advies - Website: Van Dongen Design