Innovatie en ontwikkeling


Innovatie en ontwikkeling

Voor ondernemers die innoveren bestaan er diverse subsidie mogelijkheden om project- of investeringskosten te beperken. Belangrijk vragen hierbij zijn:

 • Ontwikkelt u in huis of samen met een andere ondernemer of kennisinstelling?
 • Gaat het om een haalbaarheidsonderzoek, een demonstratieproject of een technische innovatie?
 • Wat is uw financiële behoefte en van welke regelingen maakt u eventueel al gebruik?

Omdat elk bedrijf anders is, is ons advies altijd maatwerk passend bij uw specifieke project en situatie.

Binnen ons netwerk brengen wij ondernemers en bedrijven met elkaar in contact en zoeken we continue naar kansen en mogelijkheden voor ondernemers.

Subsidie regelingen

De volgende subsidies en regelingen kunnen interessant voor u zijn:

WBSO en Innovatiebox, MIT, POP3, Horizon 2020, OP programma, Economie en Innovatie, MRE en SBIR.

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) stimuleert technische innovatie binnen het bedrijfsleven door verlaging van de loonkosten van personeel. Hoeveel u mag verminderen is afhankelijk van het aantal uur dat uw bedrijf investeert in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast mag u een groot aantal kosten en uitgaven die gerelateerd zijn aan uw ontwikkelprojecten onder deze regeling te laten vallen. Hierdoor profiteert u van een nog lagere loonafdracht.

De WBSO mag in veel gevallen gestapeld worden met andere subsidieregelingen waardoor  de investeringen in onderzoek en ontwikkeling verder verlaagd kunnen worden.

Administratie

Bij de WBSO hoort een uren- en projectadministratie.

Ondernemers die tegen deze verplichting op zien, kunnen wij structureel begeleiden bij het opzetten hiervan, zodat u aan alle eisen voldoet.

De WBSO is een doorlopende regeling voor MKB bedrijven waar u als ondernemer gebruik van kunt maken.

SBIR

De SBIR regeling (Small business innovation Research) stimuleert innovatie voor een specifiek maatschappelijk probleem. De regeling is speciaal bedoelt voor kleine MKB bedrijven en start-ups om hun innovatiekracht te vergroten. De SBIR regeling werkt als een gefaseerde competitie, waarbij steeds de beste plannen doorgaan voor en nieuwe subsidie ronde. De laatste fase leidt mogelijk tot een opdracht vanuit de overheid (als launching customer).

Actuele calls voor SBIR

De oproepen voor een SBIR call wisselen steeds, doordat elke keer een maatschappelijk probleem moet worden opgelost of verbeterd. Voor een actueel advies over mogelijkheden voor uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen.

MIT voor topsectoren

De MIT regeling (MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert innovatie bij het MKB binnen of over de regio grenzen heen. Binnen deze regeling kunt gebruik maken van de volgende subsidiemogelijkheden:

 • Haalbaarheidsproject
 • Kennisvoucher
 • R&D samenwerkingsproject
 • Innovatiemakelaar
 • Netwerkactiviteiten

Ook cross-overs tussen de verschillende topsectoren kunnen gebruik maken van de MIT subsidieregeling.

Advies en begeleiding

Door kleine regionale verschillen tussen de regeling is het belangrijk bij het aanvragen de regionale verschillen tussen regelingen met elkaar op één lijn te brengen.

Onze adviseurs hebben ervaring bij het aanvragen van MIT subsidies over de verschillende regio’s heen. 

Pop3 plattelandsontwikkeling

De subsidie regeling POP3 is de Nederlandse versie van het Europese plattelands subsidie programma. Het doel is het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agro sector in Nederland. Hierbij zijn de vijf belangrijkste thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Elke provincie bepaalt zelf op welke thema’s de nadruk komt te liggen bij elke subsidieronde.

Voorbeeld subsidies POP3 programma

Een greep uit de subsidieregelingen die onder POP3 vallen:

 1. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen
 2. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 3. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties
 4. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP)

Wij kunnen u informeren over de actuele subsidiemogelijkheden en u begeleiden bij uw aanvragen om tot een succesvolle aanvraag te komen. 

OP-programma

Het OP-programma is een regeling die regionale innovatie wil stimuleren en samenwerking met overheden, kennisinstellingen en andere ondernemers. Het OP-programma wil naast regionale innovatie ook cross-overs tussen verschillende topsectoren bevorderen om zo de innovatiekracht binnen het MKB te vergroten.

Binnen de OP regeling wordt gewerkt met verschillende calls voor verschillende maatschappelijk problemen. Per regio en per call zullen dus andere bedrijven aansluiten bij de doelstellingen van elke specifieke call. Het programma wordt uitgevoerd onder de volgende regio’s: OP-Zuid, OP-Noord, Kansen voor West, OP-Oost.

Advies en begeleiding

Doordat elke regio het OP programma zelf vorm geeft wisselen de subsidie mogelijkheden sterk van elkaar, zowel regionaal als in de tijd. Voor een actuele stand van zaken kunnen wij u adviseren, en begeleiden bij uw aanvraag.

Regionale subsidie mogelijkheden

Ondernemers kunnen ook gebruik maken van een groot aantal regionale regelingen die gericht zijn op innovatie, zoals Economie en Innovatie, SNN Kennisontwikkeling, LimburgMakers en het Stimuleringsfonds MRE Deze regelingen zijn er op gericht de lokale economie via innovatie te stimuleren om zo de werkgelegenheid te vergroten. Elke regio heeft zijn eigen doelstellingen en uitdagingen als leidraad voor de regeling. Onze adviseurs kunnen u adviseren over de actuele kansen en mogelijkheden.

Regionale focus

Elke regio heeft zijn eigen innovatie agenda. Dit betekent dat elke regio haar eigen regelingen, doelstellingen, openstellingen en voorwaarden heeft. Voor actuele stand van zaken kunt u contact met ons opnemen. 

Innovatiebox

De innovatiebox is gekoppeld aan de WBSO regeling. Gaat u winst maken met producten uit uw WBSO-projecten, dan kunt u gebruik maken van de innovatiebox. Deze regeling geeft u voor die producten recht op een verlaging van uw VPB tarief naar 5%. U betaald dan voor een percentage van uw winst maar 5% VPB belasting voor een periode van vier jaar.

Hiermee is de combinatie WBSO – Innovatiebox zeer interessant voor innovatieve MKB ondernemers. Uw personeelskosten worden verlaagt en bij een succesvolle marktintroductie betaalt u minder vennootschapsbelasting.

Combinatie innovatiebox en WBSO

De hoogte van uw innovatiebox voordeel is sterk afhankelijk van hoe uw wbso aanvragen zijn opgezet. De adviseurs van Foodcell zijn getraind in het opzetten van wbso aanvragen die het rendement uit de innovatiebox maximaliseren.

Geïnteresseerd?

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan

Contact

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn, neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak via nummer 040-7872817 of middels 

Bedrijfsgegevens
Foodcell
KvK nummer 72495146

Adres:
Mackaylaan 30
5631NL Eindhoven


© Foodcell - Website: Van Dongen Design